|

Thông báo cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trên đường bộ

Số 86 - 102, ngày 27/3/2013
28/03/2013 09:42
DNTN Tấn Vũ
Biển số đăng ký: 62L-3345; 62L-2855; 57L-2435; 62L-3397; 60S-7959; 57K-2483; 62L-7313; 60N-2006; 62C-002.07; 57M-3574; 61L-4548; 57L-0169; 60S-3498; 61L-6543; 57M-1094; 57C-117.69; 62C-01519
Tuyến được đi: ĐT 821 (Km2+500-Km3+200); ĐT 825 (Km45+500-Km47+300)
Trở về...
 

Công tác vệ sinh mặt đường

Khu vực:
select
Từ ngày: Đến ngày: