|

Những vị trí nguy hiểm

Đóng
07/05/2015 12:58
Xe ba bánh qua lại trên cầu Chi tiết...
05/05/2015 16:05
Đơn vị thi công sửa chữa ĐT.827B làm hư biển báo giao thông
05/05/2015 14:10
Cầu Ông Huyện, ĐT.830ND bị mất lan can gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông Chi tiết...
27/04/2015 14:17
Ván mặt cầu bị gãy gây chưa được thay thế

Quản lý đường thủy nội địa

19/05/2015 15:53
4 ván đệm dầm dọc bị mục gãy. Chi tiết...
19/05/2015 15:49
Hai bên mố cầu bị sụp lún. Chi tiết...
19/05/2015 15:43
K26: Mặt đường, lề đường bong tróc phát sinh ổ gà. Chi tiết...
19/05/2015 15:37
K23+500: Mặt đường rạn nứt dài. Chi tiết...

Vi phạm HLAT đường bộ

08/05/2015 07:13
Người dân đặt bảng quảng cáo che khuất biển báo hiệu đường bộ tại Km3+700 ĐT.835 Chi tiết...

HĐ của xe VCHH quá tải trọng

Thông báo

06/05/2015 07:44
ngày 04/05/2015

Cty TNHH Luận Hà 62L-6831 04/05/2015 ĐT.825 (Km38+700 - Km47+300)
Chi tiết...
04/05/2015 09:30
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L 9179 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 09:29
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8666 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 09:27
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8883 ngày 25/04/2015 Chi tiết...
04/05/2015 09:25
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8390 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 09:15
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-2829 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 08:34
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8579 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
20/04/2015 16:00
Bảng Tổng hợp cấp phép lưu hành cho xe quá tải ngày 16/04/2015 Chi tiết...
31/10/2014 07:37
THÔNG BÁO
V/v thông xe cầu tạm An Thạnh trên ĐT.830, huyện Bến Lức
Chi tiết...
04/07/2014 08:31
GIẤY PHÉP THI CÔNG
Công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ĐT.835
Lý trình: Km8+181 - K8+500, ĐT.835
Chi tiết...