|

Những vị trí nguy hiểm

Đóng
31/08/2015 13:45
K4+700 (T): Biển báo 207b bị ngã đổ, tổ tuần đường ko dựng lại được (Đoạn này còn trong thời gian bảo hành, đề nghị đơn vị thi công thay thế cột biển báo). Chi tiết...
31/08/2015 13:39
K18+700: Cọc tiêu bị gãy lòi cốt thép (đoạn này còn trong thời gian bảo hành, đề nghị đơn vị thi công thay thế sửa chữa). Chi tiết...
25/08/2015 09:25
Mặt đường động nước, phát sinh nhiều ổ voi Chi tiết...
21/08/2015 14:18
Km18+700 (T): Cọc tiêu bị gãy bể lòi cốt thép. Chi tiết...

Quản lý đường thủy nội địa

01/08/2015 09:23
+ Kênh Cái Bát:
- Trụ điện làm bằng tre cắm giữa kênh vẫn còn.
- Nhiều hộ dân làm vó lớn đánh bắt cá làm hẹp luồng lưu thông.
- Mất 1 biển ngã 3 chưa tìm được nguyên nhân.
+ Rạch Cả Gốc:
- Ngã 3 tiếp giáp với kênh Cái Bát lục bình rất nhiều cản trở phương tiện lưu thông.
- Nhiều nơi người dân thuê xáng cạp cạp đắp đất lên bờ ruộng.
+ Sông Tầm Vung, sông Lò Gạch. Rạch Long Khốt:
- Rất nhiều đoạn người dân cắm chà giữ lục bình nuôi cá trên sông làm hẹp luồng.
+ Kênh 28:
- Cầu dây văng ngang kênh 504 đơn vị thi công làm lại trụ cầu bị sạt.
- Nhiều phương tiện lớn chở cát đá bốc dở dậu lấn chiếm luồng.
+ Kênh 12:
- Đầu kênh chợ Tân Thạnh nhiều phương tiện đậu tập trung lấn ra ngoài luồng lưu thông.
+ Kênh 504:
- Biển báo luồng đầu kênh giáp kênh 28 bị sà lan lớn va quẹt làm ngã đỗ.
+ Kênh 28:
- Nhiều biển báo CNĐ bị phương tiện cơ giới thi công đường làm ngã, gãy đổ.
+ Kênh Bà Giải:
- Đơn vị thi công cầu ngang kênh vẫn chưa cho lưu thông qua đoạn kênh BoBo - sông VCĐ
+ Kênh Bà Mía:
- Cầu T4 đường Bình Đức - BHN bị mất  thêm 1 biển CNĐ
+ Kênh An Hạ:
- Phao nhót bị phương tiện giao thông lớn kéo mát 1 cái.
+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường
21/07/2015 14:59
Mố A: 1 tấm ván chịu mòn bị bung bật do gãy nẹp sắt, đã cho sửa chữa trong ngày. Chi tiết...
09/07/2015 15:18
Đã vệ sinh mố trụ cầu, tăng tăngđơ, thay ván ngang và ván chịu mòn bị mục gãy, thay thế dàn dầm dọc bị mục sét Mố A. Chi tiết...
30/05/2015 08:46

+ Sông Lò Gạch, sông Tầm Vung:

- Lòng sông có đoạn cạn phương tiện lớn lưu thông khó khăn.

+ Kênh An Xuyên:

- Khoảng giữa gần giáp với kênh Trà Cú hẹp, sà lan lớn chở VLXD đi vào 2 phương tiện không thể tránh nhau được.

+ Kênh Xáng Lớn:

- Nước sông nơi đầu kênh bốc mùi hôi rất khó chịu.

+ Kênh Cái Bát:

- Trụ điện bắt qua các hộ dân ven kênh cắm giữa kênh ảnh hưởng giao thông và nguy hiểm, không an toàn

+ Kênh 28:

- Cầu dây văng ngang kênh gần bến đò ngã 3 Long Khốt bị sập ảnh hưởng lưu thông.

+ Kênh Bà Giải, Bà Mía:

- Nhiều cây xanh 2 bên kênh ngã ra ngoài làm hẹp luồng lưu thông

- Dưới dòng kênh nhiều năng và rong làm hạn chế giao thông.

+ Kênh 504:

- Nhiều hộ dân nuôi vịt dưới lòng kênh làm hẹp luồng.

+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường

Vi phạm HLAT đường bộ

29/07/2015 07:49
Chi tiết...
27/05/2015 16:25
Huyện Cần Đước đặt bảng hiệu tuyên truyền trong phạm vi HLAT đường bộ tại Km3+900 trên ĐT.835 Chi tiết...
27/05/2015 14:33
Người dân xây dựng hàng rào vi phạm HLAT đường bộ tại Km11+050, ĐT.835 Chi tiết...
27/05/2015 10:32
Người dân tập kết lúa bên lề Chi tiết...
08/05/2015 07:13
Người dân đặt bảng quảng cáo che khuất biển báo hiệu đường bộ tại Km3+700 ĐT.835 Chi tiết...

HĐ của xe VCHH quá tải trọng

31/07/2015 08:37
Xe quá tải lưu thông thành từng đoàn trên đường ĐT.823 tại Km18+500 Chi tiết...
29/07/2015 15:10
Các xe quá tải thường xuyên lưu thông qua cầu Mỏ Heo tại Km5+500 ĐT839
26/06/2015 15:03
Chi tiết...
02/06/2015 15:28
22/05/2015 08:38
Xe quá tải hoạt động trên đoạn Km16 ĐT.839
Chi tiết...

Thông báo

27/05/2015 08:32
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 70C-057.06 Chi tiết...
27/05/2015 08:32
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 70C-006.21 Chi tiết...
27/05/2015 08:31
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 51C-232.16 Chi tiết...
27/05/2015 08:30
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8579 Chi tiết...
27/05/2015 08:29
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8654 Chi tiết...
27/05/2015 08:28
Giấy phép lưu hành đặc biệt cấp cho xe số 60C-023.16 Chi tiết...
06/05/2015 07:44
ngày 04/05/2015

Cty TNHH Luận Hà 62L-6831 04/05/2015 ĐT.825 (Km38+700 - Km47+300)
Chi tiết...
04/05/2015 09:30
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L 9179 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 09:29
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8666 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 09:27
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8883 ngày 25/04/2015 Chi tiết...