|

Những vị trí nguy hiểm

Đóng
27/04/2015 14:17
Ván mặt cầu bị gãy gây chưa được thay thế
25/04/2015 10:48
Đơn vị thi công nâng cấp ĐT.827 không đặt biển báo và rào chắn
23/04/2015 15:08
Đường 837B (phước xuyên) Km16+300 chụp bởi công ty Bình Trang ngày 22/04/2015


Chi tiết...
23/04/2015 14:30
Chi tiết...
18/04/2015 08:34
hình ảnh chụp đường ĐT.827B ngày 13/04/2015 hình chụp của Cty CPGT Long An
Chi tiết...

HĐ của xe VCHH quá tải trọng

Vi phạm HLAT đường bộ

Quản lý đường thủy nội địa

31/03/2015 09:37
+ Kênh BoBo:
- Sà lan và máy bơm cát vẫn hoạt động thi công đường Thủ Thừa - Bình Thành.
- Gần cầu BoBo tuyến N2 máy bơm cát lớn đậu nhiều
+ Kênh An Xuyên:
- Biển báo CNĐ cầu T6 bị xáng cạp làm gãy ngã mất.
- Đoạn gần ngã 3 giáp kênh Trà Cú hẹp 2 phương tiện ngược chiều khó tránh nhau.
+ Kênh Xáng Lớn:
- Nhiều sà lan tải trọng lớn qua cầu va quẹt vào dưới đà gầm cầu làm bong tróc.
- Lục bình trôi rất nhiều.
+ Kênh An Hạ:
- Cầu bê tông bắt ngang kênh vào khu công nghiệp Tân Đức chưa có biển báo theo qui định.
+ Rạch Đường Ban:
- Lục bình dày đặt có đoạn phương tiện không thể lưu thông được.
+ Kênh Bà Giải:
- Đoạn giữa kênh BoBo và sông VCĐ vẫn tắc giao thông phương tiện không lưu thông được.
+ Kênh 28:
- Đơn vị thi công cầu gần ngã 3 kênh 504 làm xong 2 trụ.
+ Rạch Cả Gốc:
- Bến đò ngang vẫn chưa có biển báo hiệu.
+ Sông Lò Gạch, Tầm vung, rạch Long Khốt, Bầu Nâu lục bình nhiều.
+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường.
02/03/2015 06:15
Chi tiết...
30/12/2014 17:39
Chi tiết...
01/12/2014 13:36
Chi tiết...
28/10/2014 10:57


Chi tiết...
29/09/2014 08:30
Chi tiết...
29/08/2014 15:16
Chi tiết...
29/07/2014 07:38
Chi tiết...
30/06/2014 08:42
Chi tiết...
30/05/2014 07:55
Chi tiết...

Thông báo

20/04/2015 16:00
Bảng Tổng hợp cấp phép lưu hành cho xe quá tải ngày 16/04/2015 Chi tiết...
31/10/2014 07:37
THÔNG BÁO
V/v thông xe cầu tạm An Thạnh trên ĐT.830, huyện Bến Lức
Chi tiết...
04/07/2014 08:31
GIẤY PHÉP THI CÔNG
Công trình: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng ĐT.835
Lý trình: Km8+181 - K8+500, ĐT.835
Chi tiết...
30/05/2014 10:34
THÔNG BÁO
Số điện thoại đường dây nóng
Chi tiết...
12/05/2014 09:36
V/v gia hạn thời gian sử dụng bãi vật tư tạm dọc theo ĐT.829 để thi công các công trình giao thông trên địa bàn huyện Tân Thạnh
Kính gởi:
- Phòng KT & HT huyện Tân Trụ
- DNTN Nhật Khanh. Chi tiết...
31/05/2013 09:27
Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương.
Công trình: đường Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh đoạn Thủ Thừa - Quốc lộ N2 (giai đoạn 1), huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Chi tiết...
03/05/2012 09:00

THÔNG BÁO
Về việc lắp đặt cổng barrie hai bên đường vào cầu Sông Tra 
để hạn chế xe >3,5 Tấn không được lưu thông qua cầu Sông Tra.
Chi tiết...