|

Những vị trí nguy hiểm

Đóng
04/07/2015 16:03
Mặt đường sình lún do đang thi công nền cát. Chi tiết...
01/07/2015 13:13
Mặt đường sình lún. Chi tiết...
01/07/2015 13:04
Mặt đường sình lầy, động nước Chi tiết...
01/07/2015 12:59
Mặt đường thấp, thường xuyên bị động nước khi trời mưa. Chi tiết...

Quản lý đường thủy nội địa

30/05/2015 08:46

+ Sông Lò Gạch, sông Tầm Vung:

- Lòng sông có đoạn cạn phương tiện lớn lưu thông khó khăn.

+ Kênh An Xuyên:

- Khoảng giữa gần giáp với kênh Trà Cú hẹp, sà lan lớn chở VLXD đi vào 2 phương tiện không thể tránh nhau được.

+ Kênh Xáng Lớn:

- Nước sông nơi đầu kênh bốc mùi hôi rất khó chịu.

+ Kênh Cái Bát:

- Trụ điện bắt qua các hộ dân ven kênh cắm giữa kênh ảnh hưởng giao thông và nguy hiểm, không an toàn

+ Kênh 28:

- Cầu dây văng ngang kênh gần bến đò ngã 3 Long Khốt bị sập ảnh hưởng lưu thông.

+ Kênh Bà Giải, Bà Mía:

- Nhiều cây xanh 2 bên kênh ngã ra ngoài làm hẹp luồng lưu thông

- Dưới dòng kênh nhiều năng và rong làm hạn chế giao thông.

+ Kênh 504:

- Nhiều hộ dân nuôi vịt dưới lòng kênh làm hẹp luồng.

+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường

19/05/2015 15:53
4 ván đệm dầm dọc bị mục gãy. Chi tiết...
19/05/2015 15:49
Hai bên mố cầu bị sụp lún. Chi tiết...
19/05/2015 15:43
K26: Mặt đường, lề đường bong tróc phát sinh ổ gà. Chi tiết...

Vi phạm HLAT đường bộ

27/05/2015 16:25
Huyện Cần Đước đặt bảng hiệu tuyên truyền trong phạm vi HLAT đường bộ tại Km3+900 trên ĐT.835 Chi tiết...
27/05/2015 14:33
Người dân xây dựng hàng rào vi phạm HLAT đường bộ tại Km11+050, ĐT.835 Chi tiết...
27/05/2015 10:32
Người dân tập kết lúa bên lề Chi tiết...
08/05/2015 07:13
Người dân đặt bảng quảng cáo che khuất biển báo hiệu đường bộ tại Km3+700 ĐT.835 Chi tiết...

HĐ của xe VCHH quá tải trọng

Thông báo

27/05/2015 08:32
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 70C-057.06 Chi tiết...
27/05/2015 08:32
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 70C-006.21 Chi tiết...
27/05/2015 08:31
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 51C-232.16 Chi tiết...
27/05/2015 08:30
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8579 Chi tiết...
27/05/2015 08:29
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8654 Chi tiết...
27/05/2015 08:28
Giấy phép lưu hành đặc biệt cấp cho xe số 60C-023.16 Chi tiết...
06/05/2015 07:44
ngày 04/05/2015

Cty TNHH Luận Hà 62L-6831 04/05/2015 ĐT.825 (Km38+700 - Km47+300)
Chi tiết...
04/05/2015 09:30
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L 9179 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 09:29
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8666 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 09:27
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8883 ngày 25/04/2015 Chi tiết...