|

Những vị trí nguy hiểm

 

Quản lý đường thủy nội địa

01/10/2016 09:33
+ Kênh An Hạ:
- Nhiều sàlan lớn chở cát, đá lưu thông trên kênh neo đậu gần cầu An Hạ.
- Mất 1phao nhót phía trái hạ lưu chưa rõ nguyên nhân.
+ Kênh Bà Giải:
-  Đơn vị thi công cầu chưa xong, sà lan lớn đậu bít mặt kênh phương tiện không lưu thông được đoạn kênh Bobo qua sông VCĐ.
+ Kênh 12:
- Trụ cầu bắt ngang kênh gần chợ Tân Thạnh đang tiếp tục thi công.
+ Rạch Cá Rô:
- Mất 1 phao nhót phía sông VCT.
+ Khu vực Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hoá nước lũ về nhưng còn thấp so với những năm trước.
+ Kênh 28:
- Xáng cạp vẫn nạo vét kênh lên 2 bên bờ.
+ Kênh Xáng Lớn:
- Cầu Xáng Lớn đang được sửa chữa gia cố lại.
+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường.
01/09/2016 08:33
+ Khu vực Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hoá nước lũ chưa thấy về.
+ kênh 28:
- Nhiều bến đò ngang mới phát sinh chưa có biển báo theo qui định.
+ Kênh 12:
- Trụ cầu đã được thi công đầu kênh chợ Tân Thạnh phương tiện lớn khó lưu thông qua khu vực này.
- Cầu dây văng GTNN gần cầu 7 thước chưa có BB theo qui định.
+ Kênh Bà Giải, Bà Mía:
- Nhiều cây rừng cao cặp 2 bên kênh ngã ra dòng kênh làm hẹp luồng giao thông.
- Chưa lưu thông được kênh Bà Giải.
+ Kênh Tân Đông:
- Vẫn còn nhiều trụ cầu GTNN bắt ngang kênh yếu nguy hiểm.
+ Kênh Bà Miều:
- Sà lan nẹo vét kênh đoạn kênh Bobo - sông VCĐ
+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường
31/07/2016 08:08
+ Kênh 12:
- Đơn vị thi công cầu tiếp tục đóng trụ cầu đầu kênh chợ Tân Thạnh.
+ Kênh 28:
- Xáng cạp nạo vét kênh đoạn ngã 4 sông Lò Gạch lên Khánh Hưng.
- Nhiều sà lan lớn bốc dở VLXD đậu lấn chiếm luồng.
+ Kênh Bà Giải:
- Đoạn Kênh Bobo - sông VCĐ vẫn chưa lưu thông được do làm cầu.
+ Kênh An Xuyên:
- Xung quanh ngã 5 Bình Thành nhiều bến đò đưa ngang, dọc chưa có biển báo rất nguy hiểm.
+ Rạch Long Khốt:
- Sà lan lớn nạo vét lòng sông gần cầu Long Khốt
+ Sông Lò Gạch, rạch Bầu Nâu:
- Lục bình nhiều tập trung đoạn tiếp giáp 2 sông.
+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường.
02/07/2016 07:59
+ Kênh Bà Giải:
- Đoạn từ kênh Bobo qua sông VCĐ không lưu thông được do sà lan làm cầu đậu bít mặt kênh.
+ Kênh 12:
- Cầu treo Tân Thạnh đang được làm lại, đơn vị thi công cầu làm khung định vị đầu kênh chợ Tân Thạnh.
- Phà đưa phương tiện qua kênh cách cầu 50m
+ Kênh 28:
- Xáng cạp tiếp tục nạo vét đoạn sông Lò Gạch lên biên giới.
- Phao nhót phía trái thượng lưu bị hư hỏng đề nghị cho thay thế.
+ Sông Tầm Vung, sông Lò Gạch:
- Vẫn còn nhiều bè cá nằm lấn chiếm dòng sông.
- Đoạn gần Rạch Bầu Nâu xáng cạp nạo vét đắp 2 bên bờ.
+ Rạch Long Khốt:
- Lục bình giảm rất nhiều so với mấy tháng trước nhưng vẫn còn.
+ Kênh BoBo:
- Nhiều sà lan lớn và máy bơm cát đậu tập trung gần cầu tuyến N2.
+ Kênh Bà Mía:
- Gần sông VCĐ người dân cắm cọc làm dụng cụ đánh bắt cá ảnh hưởng giao thông.
+ các sông , kênh, rạch khác bình thường.
 

Vi phạm HLAT đường bộ

29/03/2016 13:55
Xe quá tải lưu thông qua cầu. Chi tiết...
08/03/2016 14:18
Km11+700 (P): xí nghiệp chất conterner trên hành lan đường bộ. Tổ tuần đường đã nhắc nhở. Chi tiết...
10/02/2016 07:42
Các doanh nghiệp vi phạm đấu nối tại Km1+500; ĐT.825
27/01/2016 23:50
Người dân tự ý đào , đắt ống nước sinh hoạt trong phạm vi hành lan đường bộ, ĐVQL đã lập biên bản hiện trường và đã báo TTGT để xử lý
 

HĐ của xe VCHH quá tải trọng

18/02/2016 13:49
K32+100: xe quá tải lưu thông trên tuyến. Chi tiết...
 

Thông báo

03/05/2012 09:00

THÔNG BÁO
Về việc lắp đặt cổng barrie hai bên đường vào cầu Sông Tra 
để hạn chế xe >3,5 Tấn không được lưu thông qua cầu Sông Tra.
Chi tiết...