|

Những vị trí nguy hiểm

Đóng
27/01/2016 23:56
Đơn vị thi công lắp đặt đường ống nước lấn ra mặt đường tạo ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại Km1+800; ĐT.825
26/01/2016 19:30
Mặt cầu Kênh 3 tại Km64+600, ĐT.830 bị bong tróc và thủng một lỗ trên cầu gây nguy hiểm
17/01/2016 17:05
Mố A&B: dầm dọc gãy, ván đệm dầm dọc gãy mất, đã thay thế sửa chữa trong ngày. Chi tiết...
14/01/2016 14:34
K35+300-K35+400: đơn vị mượn đường đã dặm vá vệt lún bằng đá 0x4. Chi tiết...

Quản lý đường thủy nội địa

29/12/2015 07:11
+ Kênh BoBo:
- Còn nhiều sà lan lớn và máy bơm cát tập trung đoạn gần cầu N2.
- Bến đò ngang phát sinh ngang kênh Bà Mía không có biển báo theo qui định.
Chi tiết...
01/12/2015 08:14
+ Kênh 28:
- Trụ cầu dây văng ngang qua kênh 504 bị sạt ngã ra ngoài luồng giao thông vẫn chưa được xử lý.
- Sà lan tiếp tục nạo vét kênh đoạn sông Lò Gạch đến biên giới CPC..
+ Kênh Xáng Lớn:
- Nước chảy qua cầu Xáng Lớn rất mạnh lúc thuỷ triều lên xuống nên rất nhiều sàlan, ghe đậu chờ để qua cầu từ ngã 3 sông VCĐ đến gần cầu làm hẹp luồng lưu thông ảnh hưởng phương tiện giao thông.
+ Kênh BoBo:
- Vẫn còn nhiều Salan lớn và máy bơm cát đậu lấn chiếm dòng kênh gần cầu tuyến N2.
+ Kênh Bà Giải:
 - Đoạn kênh BoBo đến sông VCĐ vẫn chư lưu thông được do đơn vị thi công cầu chưa xong.
+ Rạch Bà Miều:
- Nhiểu đoạn xáng cạp cạp đất lên 2 bên bờ.
+ Rạch Đường Ban:
- Phương tiên rất khó đi lại do mật độ lục bình dày đặt.
+ Kênh Cái Bát:
- Nhiều hộ dân kéo điện ngang kênh làm trụ bằng tre rất nguy hiểm.
+ Sông Tầm Vung, Sông Lò Gạch, Rạch Long Khốt :
- Vẫn còn nhiều người dân cắm chà giữ lục bình nuôi cá làm ảnh hưởng giao thông.
+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường.
01/11/2015 06:59
+ Rạch Long Khốt:
- Lục bình rất nhiều, dày đặt phương tiện rất khó lưu thông
........... Chi tiết...
05/10/2015 15:37

+ Kênh Tân Đông:
- Nhiều trụ cầu GTNT bắt qua kênh đã được gia cố lại nhưng vẫn còn nhiều trụ yếu nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.........

Chi tiết...

Vi phạm HLAT đường bộ

27/01/2016 23:50
Người dân tự ý đào , đắt ống nước sinh hoạt trong phạm vi hành lan đường bộ, ĐVQL đã lập biên bản hiện trường và đã báo TTGT để xử lý
09/01/2016 08:39
dân cư tại Km7+300; ĐT.824 bị các phương tiện giao thông ra, vào làm ngã và bị hư hỏng
09/01/2016 01:41
Tại Km12+900; ĐT.824 CHXD đang thi công đã đấu nối vào đường ĐT.824 không có giấp phép
04/01/2016 14:03
Tại Km 0 đường Cai Tài, Đơn vị thi công trên đường QL 1 (giấy phép thi công đã hết hạn) đào thi công đường làm gãy cột Km 0. Tổ tuần đường đã báo TT GTVT kiểm tra xử lý. Chi tiết...
27/12/2015 00:42
Người dân tụ ý đào đất thành hố sâu trong phạm vi hành lan ATGTĐB tại Km8+400, ĐT.837. Đơn vị quản lý đã báo TTGT xử lý

HĐ của xe VCHH quá tải trọng

03/01/2016 23:56
Đoàn xe vận chuyển vật liệu lưu thông qua cầu 30/4; ĐT827B
30/11/2015 14:09
K32+500: Xe chở hàng quá tải đang lưu thông trên tuyến. Chi tiết...
19/11/2015 12:25
Xe quá tải bị lún, gây ách tắc giao thông. Chi tiết...
18/11/2015 22:59
Xe quá tải lưu thông trên ĐT.822
Chi tiết...
23/10/2015 10:26
Xe quá tải lưu thông trên ĐT.830 tại Km16+500
Chi tiết...

Thông báo

27/05/2015 08:32
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 70C-057.06 Chi tiết...
27/05/2015 08:32
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 70C-006.21 Chi tiết...
27/05/2015 08:31
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 51C-232.16 Chi tiết...
27/05/2015 08:30
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8579 Chi tiết...
27/05/2015 08:29
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8654 Chi tiết...
27/05/2015 08:28
Giấy phép lưu hành đặc biệt cấp cho xe số 60C-023.16 Chi tiết...
06/05/2015 07:44
ngày 04/05/2015

Cty TNHH Luận Hà 62L-6831 04/05/2015 ĐT.825 (Km38+700 - Km47+300)
Chi tiết...
04/05/2015 09:30
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L 9179 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 09:29
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8666 ngày 25/04/2015
Chi tiết...
04/05/2015 09:27
Giấy phép LHĐB cấp cho xe số 62L-8883 ngày 25/04/2015 Chi tiết...