|

Những vị trí nguy hiểm

 

Quản lý đường thủy nội địa

01/10/2016 09:33
+ Kênh An Hạ:
- Nhiều sàlan lớn chở cát, đá lưu thông trên kênh neo đậu gần cầu An Hạ.
- Mất 1phao nhót phía trái hạ lưu chưa rõ nguyên nhân.
+ Kênh Bà Giải:
-  Đơn vị thi công cầu chưa xong, sà lan lớn đậu bít mặt kênh phương tiện không lưu thông được đoạn kênh Bobo qua sông VCĐ.
+ Kênh 12:
- Trụ cầu bắt ngang kênh gần chợ Tân Thạnh đang tiếp tục thi công.
+ Rạch Cá Rô:
- Mất 1 phao nhót phía sông VCT.
+ Khu vực Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hoá nước lũ về nhưng còn thấp so với những năm trước.
+ Kênh 28:
- Xáng cạp vẫn nạo vét kênh lên 2 bên bờ.
+ Kênh Xáng Lớn:
- Cầu Xáng Lớn đang được sửa chữa gia cố lại.
+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường.
01/09/2016 08:33
+ Khu vực Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hoá nước lũ chưa thấy về.
+ kênh 28:
- Nhiều bến đò ngang mới phát sinh chưa có biển báo theo qui định.
+ Kênh 12:
- Trụ cầu đã được thi công đầu kênh chợ Tân Thạnh phương tiện lớn khó lưu thông qua khu vực này.
- Cầu dây văng GTNN gần cầu 7 thước chưa có BB theo qui định.
+ Kênh Bà Giải, Bà Mía:
- Nhiều cây rừng cao cặp 2 bên kênh ngã ra dòng kênh làm hẹp luồng giao thông.
- Chưa lưu thông được kênh Bà Giải.
+ Kênh Tân Đông:
- Vẫn còn nhiều trụ cầu GTNN bắt ngang kênh yếu nguy hiểm.
+ Kênh Bà Miều:
- Sà lan nẹo vét kênh đoạn kênh Bobo - sông VCĐ
+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường
31/07/2016 08:08
+ Kênh 12:
- Đơn vị thi công cầu tiếp tục đóng trụ cầu đầu kênh chợ Tân Thạnh.
+ Kênh 28:
- Xáng cạp nạo vét kênh đoạn ngã 4 sông Lò Gạch lên Khánh Hưng.
- Nhiều sà lan lớn bốc dở VLXD đậu lấn chiếm luồng.
+ Kênh Bà Giải:
- Đoạn Kênh Bobo - sông VCĐ vẫn chưa lưu thông được do làm cầu.
+ Kênh An Xuyên:
- Xung quanh ngã 5 Bình Thành nhiều bến đò đưa ngang, dọc chưa có biển báo rất nguy hiểm.
+ Rạch Long Khốt:
- Sà lan lớn nạo vét lòng sông gần cầu Long Khốt
+ Sông Lò Gạch, rạch Bầu Nâu:
- Lục bình nhiều tập trung đoạn tiếp giáp 2 sông.
+ Các sông, kênh, rạch khác bình thường.
02/07/2016 07:59
+ Kênh Bà Giải:
- Đoạn từ kênh Bobo qua sông VCĐ không lưu thông được do sà lan làm cầu đậu bít mặt kênh.
+ Kênh 12:
- Cầu treo Tân Thạnh đang được làm lại, đơn vị thi công cầu làm khung định vị đầu kênh chợ Tân Thạnh.
- Phà đưa phương tiện qua kênh cách cầu 50m
+ Kênh 28:
- Xáng cạp tiếp tục nạo vét đoạn sông Lò Gạch lên biên giới.
- Phao nhót phía trái thượng lưu bị hư hỏng đề nghị cho thay thế.
+ Sông Tầm Vung, sông Lò Gạch:
- Vẫn còn nhiều bè cá nằm lấn chiếm dòng sông.
- Đoạn gần Rạch Bầu Nâu xáng cạp nạo vét đắp 2 bên bờ.
+ Rạch Long Khốt:
- Lục bình giảm rất nhiều so với mấy tháng trước nhưng vẫn còn.
+ Kênh BoBo:
- Nhiều sà lan lớn và máy bơm cát đậu tập trung gần cầu tuyến N2.
+ Kênh Bà Mía:
- Gần sông VCĐ người dân cắm cọc làm dụng cụ đánh bắt cá ảnh hưởng giao thông.
+ các sông , kênh, rạch khác bình thường.
 

Vi phạm HLAT đường bộ

29/03/2016 13:55
Xe quá tải lưu thông qua cầu. Chi tiết...
08/03/2016 14:18
Km11+700 (P): xí nghiệp chất conterner trên hành lan đường bộ. Tổ tuần đường đã nhắc nhở. Chi tiết...
10/02/2016 07:42
Các doanh nghiệp vi phạm đấu nối tại Km1+500; ĐT.825
27/01/2016 23:50
Người dân tự ý đào , đắt ống nước sinh hoạt trong phạm vi hành lan đường bộ, ĐVQL đã lập biên bản hiện trường và đã báo TTGT để xử lý
09/01/2016 08:39
dân cư tại Km7+300; ĐT.824 bị các phương tiện giao thông ra, vào làm ngã và bị hư hỏng
 

HĐ của xe VCHH quá tải trọng

18/02/2016 13:49
K32+100: xe quá tải lưu thông trên tuyến. Chi tiết...
03/01/2016 23:56
Đoàn xe vận chuyển vật liệu lưu thông qua cầu 30/4; ĐT827B
 

Thông báo

03/05/2012 09:00

THÔNG BÁO
Về việc lắp đặt cổng barrie hai bên đường vào cầu Sông Tra 
để hạn chế xe >3,5 Tấn không được lưu thông qua cầu Sông Tra.
Chi tiết...